GALITION EKSTRA

Категорије: ,

Опис

Klasa  Insekticidi
Opis  Insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina u povrtarstvu i ratarstvu
Proizvođač  Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije  Hlorpirifos
Formulacija  granule
Delovanje  Hlorpirifos je organo-fosforni insekticid. Inhibitor je aktivnosti acetoholinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Preparat deluje kontaktno, digestivno i respiratorno i sadrži organski nosač.
Karenca  Obezbeđena vremenom primene – paradajz i krompir
Koncentracija  20 – 40 kg/ha
Primena  paradajz, krompir
Pakovanje  1 kg