FURY 10 EC

Категорије: ,

Опис

Klasa  Insekticidi
Opis  Insekticid širokog spektra sa izrazitim kontaktnim delovanjem
Proizvođač  FMC
Aktivne Materije  Zeta-cipermetrin
Formulacija  koncentrat za emulziju
Delovanje Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana, zeta-cipermetrin, kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida, prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa, usled čega kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki. Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata. Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbeđuje povoljnu dugotrajnost delovanja.
Karenca  14 dana – strna žita
28 dana – jabuka, vinova loza
Koncentracija  0,01 – 0,015%
Primena  jabuka, vinova loza, strna žita
PakovanjeŽ  50 ml, 100 ml, 1 l