FANTIC M WG

Категорије: ,

Опис

Klasa  Fungicidi
Opis  Sistemični fungicid koji se koristi za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinovoj lozi i krompiru
Proizvođač  Isagro s.p.A.
Aktivne Materije  Benalaksil-M + Mankozeb
Formulacija  vododisperzibilne granule
Delovanje  Benalaksil-M je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Apsorbuje se preko korena, stabla i lista i transportuje akropetalno u sve delove biljke, uključujući i delove koji rastu. Inhibira klijanje spora, rastenje micelije i formiranje konidiofora. Mankozeb je protektivni fungicid. Jedan od osnovnih mehanizama delovanja je inhibicija procesa ćelijskog disanja. Fitopatogene gljive ne mogu da razviju na njega rezistentne sojeve.
Karenca  14 dana – krompir
42 dana – vinova loza
Koncentracija  2,5 kg/ha
Primena  krompir, vinova loza
Pakovanje  1 kg