ELECTIS 75 WG

Категорије: ,

Опис

Klasa  Fungicidi
Opis   Kombinovani, preventivni fungicid, namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače u krompiru i vinovoj lozi
Proizvođač  Gowan Crop Protection Limited
Aktivne Materije  Zoksamid + mankozeb
Formulacija  vododisperzibilne granule
Delovanje  Zoksamid je protektivni fungicid koji ima specifično delovanje na fitopatogene gljive prouzrokovače plamenjača, izazivajući poremećaj u strukturi mikrotubula i time onemogućujući normalnu deobu ćelija. Ova supstanca je komplementarna sa mankozebom i pojačava nivo biološke aktivnosti ovog klasičnog protektivnog fungicida.
Karenca  7 dana – krompir
28 dana – vinova loza (stone sorte)
42 dana – vinova loza (vinske sorte)
Koncentracija  1,5 – 1,8 kg/ha
Primena  krompir, vinova loza
Pakovanje  1 kg