DISK

Категорије: ,

Опис

Klasa  Herbicidi
Opis  Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih korova u usevu suncokreta
Proizvođač  Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije  Flurohloridon
Formulacija  koncentrat za emulziju
Delovanje  Disk je kontaktni zemljišni herbicid koji sadrži flurohloridon iz grupe piridazona. Aktivna materija sprečava sintezu karotenoida zbog čega dolazi do razgradnje hlorofila. Svojim delovanjem efikasno sprečava nicanje širokolisnih korova u gajenim usevima.
Karenca  Obezbeđena vremenom primene – suncokret
Koncentracija  2 – 4 l/ha
Primena  suncokret
Pakovanje  1 l, 5 l