U osnovnom đubrenju u redove uneti kompleksno đubrivo CHAMPION DIABLO 12-6-24+3Ca+2Mg+ME u količini od 250 kg/ha, kao i peletirani stajnjak FERTIPLUS 4-3-3 u količini od350 kg po hektaru.
Navedene količine fertigacionih đubriva date su po nedeljnim tretmanima. Ukoliko se zasad tretira više puta nedeljno, predviđenu količinu đubriva podeliti ravnomerno broju tretmana.