Kukuruz je ratarska kultura kojoj je u vegetacionom ciklusu potrebna velika količina hranljivih elemenata (N, K, P, Mg, Ca, Zn…). Veći deo pomenutih hranljivih elemenata kukuruz usvaja korenom iz zemljišnog apsorpcionog kompleksa i zato je jako bitno odraditi pravilno osnovno đubrenje adekvatnim zemljišnim đubrivima prilikom zaoravanja. Pored osnovnog đubrenja, za kukuruz je korisno da se prilikom primene herbicida u zaštiti od korova, tj. u fazi od 4. do 6. lista odradi folijarna ishrana adekvatnim FitoFert đubrivima.