Kompanija De Heus pruža širok spektar proizvoda za ishranu živine, bilo da se bavite uzgojem koka nosilja, brojlera ili ćuraka. Počevši od kompletne stočne hrane i dodataka ishrani pa sve do koncentrata, premiksa pa čak i stočne hrane formulisane po Vašim potrebama.

Svaka farma je jedinstvena na svoj način, pa samim tim zahteva i sopstvenu, jedinstvenu kombinaciju uzgoja, objekata za živinu, klime i upravljanja farmom. Životinje i životna sredina su ovde od suštinskog značaja. Zbog toga što dobro poznajemo životinje, njihovu interakciju sa životnom sredinom i zahteve po pitanju krajnjeg proizvoda, mi znamo kako da utvrdimo nutritivne potrebe životnija. Kompanija De Heus koristi ove potrebe kako bi razvijala i proizvodila proizvode za ishranu koji su prilagođeni određenom stadijumu životnog ciklusa životinje, kao i specifičnoj situaciji farme i ciljevima farmera.

Naši specijalisti za živinu su proaktivni, imaju preduzetnički duh i svakodnevno teže unapređenju Vašeg poslovanja i kreiranju veće dobiti. Ovakve motivacije i naš pristup na-farmi obezbeđuje da naši saveti i stočna hrana budu posebno prilagođeni Vašoj situaciji. Mi imamo samo jedan cilj: da postignemo optimalne rezultate sa našim potrošačima. Jer ukoliko su naši potrošači uspešni, onda smo i mi uspešni!Želite li da saznate više o našoj stočnoj hrani za živinu, interesuje vas sastav ili cena naših gotovih, dopunskih smeša ili premiksa? Slobodno se obratite nekom od naših savetnika.

Uspešni vodeći koncepti na tržištu

Razvoj naše hrane je kontinuiran proces. Zato stalno radimo na poboljšavanju kvaliteta naših proizvoda i programa ishrane. Nismo samo fokusirani na kvalitet sirovina i tehnike proizvodnje, već takođe pažljivo pratimo razvoj i potrebe tržišta. U našim istraživačkim centrima u Holandiji i Poljskoj, u mogućnosti smo da testiramo efekte ishrane živine u optimalnim i sub-optimalnim uslovima gajenja. Nova dostignuća se primenjuju u našim proizvodima da ispune očekivanja tržišta.

Otkrijte snagu De Heus hrane za brojlere

Mi znamo da su svaka farma i svaki ciklus različiti. zato nudimo asortiman hrane koji je fleksibilan, tako da odgovara pticama ali i vašim ciljevima. Samo u evropi, više od 50 miliona brojlera dnevno su hranjeni De Heus smešama za brojlere.

De Heus linija hrane za brojlere pod nazivom Vita je razvijena da osigura optimalno zdravlje i kontrolisani rast, uz nizak utrošak hrane.

Napomene:

  • Konsultujte našeg specijalistu kako da uspešno koristite Vita liniju proizvoda. Analizirajte prethodni ciklus i odredite strategiju ishrane za sledeći;
  • Izbor strategije ishrane može da se razlikuje za letnji i zimski period.

Osetite korist koju pruža De Heus strukturna hrana za koke nosilje

De Heus asortiman hrane za koke nosilje namenjen je ostvarivanju genetskog potencijala koka i vaših očekivanja u proizvodnji. Sektor gajenja koka nosilja se menja. Poboljšanja u genetici omogućile su kokama da održe visoku proizvodnju duži vremenski period. De Heus strukturna hrana za koke nosilje ima za cilj postizanje genetskog potencijala. Uz optimalan menadžment na farmi, ishrana prema potrebama koka je od najveće važnosti za postizanje zadate proizvodnje. To je specijalnost De Heus-a.

POTPUNA PALETA PROIZVODA ZA SVAKI STADIJUM

PERIOD ODGOJA: Sve počinje u periodu odgoja. Mi prepoznajemo važnost dobrog starta tokom prvih 18 nedelja, zato što je on osnova za vrhunske performanse kasnije u periodu nosivosti.

TRANZICIONI PERIOD IZMEĐU ODGOJA I NOSIVOSTI:  Period tranzicije između odgoja i nosivosti je kritičan za zdravlje i unos hrane. Koka završava razvoj sa 28 nedelja starosti. Konzumacija treba da se prilagodi visokoj proizvodnji za nekoliko nedelja a pored toga i struktura hrane se menja. Postepena promena hrane je važna, da bi obezbedila dobar kvalitet mladih koka. Za Vas, kao farmera, ovo daje kapital za period koji sledi.

PERIOD NOSIVOSTI: Tokom perioda nosivosti, nutritivne potrebe 30 nedelja stare koke se razlikuju od one koja ima 60 nedelja. Početna tačka za određivanje nutritivnih potreba koka nosilja je nivo proizvodnje. U špicu proizvodnje, potrebe koka se razlikuju od onih na kraju, kada je težina jaja veća a ljuska slabija.

Napomene:

  • Konsultujte našeg specijalistu kako da uspešno koristite liniju proizvoda;
  • Izbor strategije ishrane može da se razlikuje za letnji i zimski period;
  • Strukturna hrana pruža zdravija creva, bolju konzumaciju i iskoristivost hrane, veću nosivost.