Kompanija De Heus pruža širok spektar proizvoda za ishranu svinja, bilo da se bavite uzgojem prasadi, priplodnih svinja (krmača) ili tovnih svinja, počevši od kompletne stočne hrane i dodataka ishrani pa sve do koncentrata, premiksa pa čak i stočne hrane formulisane po Vašim potrebama.

Dobro izbalansirani obroci su apsolutno neophodni za ostvarivanje najboljih rezultata, zdrave životinje ili visok nivo proizvodnje. Međutim, specifične karakteristike, koje se zahtevaju po pitanju takvih obroka, zavise od lokalnih uslova na farmi i naravno, od individualnih potreba i ciljeva svakog farmera. Zato kompanija De Heus nudi individualno prilagođene koncepte i stočnu hranu koja u obzir uzima sve navedene faktore.

Naši specijalisti za svinje su proaktivni, imaju preduzetnički duh i svakodnevno teže unapređenju Vašeg poslovanja i kreiranju veće dobiti. Ovakve motivacije i naš pristup na-farmi obezbeđuje da naši saveti i stočna hrana budu posebno prilagođeni Vašoj situaciji. Mi imamo samo jedan cilj: da postignemo optimalne rezultate sa našim potrošačima. Jer ukoliko su naši potrošači uspešni, onda smo i mi uspešni!

Želite li da saznate više o našoj stočnoj hrani za svinje, interesuje vas sastav ili cena naših gotovih, dopunskih smeša ili premiksa? Slobodno se obratite nekom od naših savetnika

Uspešni vodeći koncepti na tržištu

U svakoj fazi razvoja, tova i reprodukcije, nutritivne potrebe svinja se menjaju. Zbog toga smo razvili De Heus koncept ishrane. ovim konceptom smo omogućili da prasad, svinje u tovu i reprodukciji dobiju tačno ono što to im je potrebno za svaku fazu.

Ovo je savršena linija smeša za velike, srednje i male farme pošto je prilagođena genetskom potencijalu modernih svinja. Ove smeše pored svih neophodnih amino kiselina, mikro komponenata (vitamina, mikroelemenata), minerala, sadrži i enzime za bolje varenje sirovina. Farmer treba samo da nahrani svinje.

PORCOMEL, mlečna zamenica razvijena za prasad kao dopuna mleku, kada krmača iz bilo kog razloga nema dovoljno mleka, i to najranije od 2-og dana života praseta. Može se davati do 21 dana uz PRO - STIMULUS i PRO - PS. Uz suvu hranu će omogućiti veću konzumaciju predstartera i veću težinu prasadi na zalučenju.

PRO-STIMULUS, je hrana razvijena za upotrebu u prasilištu. Najbolji rezultati će se postići ako se daje u tečnom obliku. Moguće ju je koristiti i kao suvu hranu. Može se koristiti od 5-og dana života. Ako se daje u suvom obliku može se davati do 3 dana po zalucenju. Obavezno promeniti sa tečne na suvu ishranu najmanje 1 nedelju pre zalučenja.

PRO-PS, se može davati od 7 dana života do 4 dana po zalučenju. Najbolji rezultati će se postići ako prasad prvo jedu Pro-Stimulus do 15 dana, a potom se dodaje smeša Pro-Stimulus i Pro-PS do 20 dana. Od 20-og dana života daje se samo Pro-PS.

De Heus koncept ishrane svinja sa potpunim smešama

PRO-GP, POTPUNA SMEŠA ZA ISHRANU PRASADI U PERIODU OD 3 NEDELJE PO ZALUČENJU PA DO 25 KG TELESNE TEŽINE. Okvirni utrošak ove smeše je oko 20-25 kg po prasetu, zavisno od prakse na farmi i željenih rezultata. Pošto u sebi sadrži zakiseljivače, daje se po volji uz obavezno obezbeđenje dovoljne količine sveže i čiste vode.
Ako su svi zdravstveni i zootehnički uslovi ispunjeni, u ovom periodu se mogu očekivati dnevni prirasti od 0,35 kg u početku do 0,60 kg kako prasad rastu, uz okvirni utrošak hrane od oko 1.5-1,7 kg za kg prirasta.

HST - I FORTE, POTPUNA SMEŠA ZA ISHRANU SVINJA U TOVU U PERIODU OD 25-50 KG TELESNE TEŽINE. Okvirni utrošak ove smeše je oko 50-60 kg po tovljeniku, zavisno od prakse na farmi i željenih rezultata. Svinje hraniti po volji uz obavezno obezbeđenje dovoljne količine sveže i čiste vode.

HST - II FORTE, POTPUNA SMEŠA ZA ISHRANU SVINJA U TOVU U PERIODU OD 50-80 KG TELESNE TEŽINE. Okvirni utrošak ove smeše je oko 80-90 kg po tovljeniku, zavisno od prakse na farmi i željenih rezultata. Svinje hraniti po volji uz obavezno obezbeđenje dovoljne količine sveže i čiste vode.

HST - III FORTE, POTPUNA SMEŠA ZA ISHRANU SVINJA U TOVU U PERIODU PREKO 80 KG TELESNE TEŽINE. Okvirni utrošak ove smeše je oko 80-90 kg po tovljeniku, zavisno od prakse na farmi i željenih rezultata. Svinje hraniti po volji uz obavezno obezbeđenje dovoljne količine sveže i čiste vode.
Ako su svi zdravstveni i zootehnički uslovi ispunjeni, u periodu tova se može očekivati prosečan dnevni prirast od 0,90-1,10 kg, uz okvirni utrošak hrane od oko 2.4-2,8 kg za kg prirasta.

HON, POTPUNA SMEŠA ZA ISHRANU PRIPLODNIH SVINJA - NAZIMICA ZA PRIPLOD U PERIODU ODGOJA OD 25 KG DO PRVOG OSEMENJAVANJA. Nazimice namenjene za priplod hraniti po volji, uz obavezno obezbeđenje dovoljne količine sveže i čiste vode.

HSK, POTPUNA SMEŠA ZA ISHRANU PRIPLODNIH SVINJA - KRMAČA U PERIODU SUPRASNOSTI. Krmače hraniti prema priloženoj tabeli, uz obavezno obezbeđenje dovoljne količine sveže i čiste vode.

HKD,POTPUNA SMEŠA ZA ISHRANU PRIPLODNIH SVINJA - KRMAČA U PERIODU DOJENJA.Oprašenim krmačama postepeno povećavati hranu za 0,5 kg na dan sve dok se ne postigne ukupna količina od oko 1,5-2 kg za krmaču i po 0,5 kg za svako prase! Obavezno obezbeđenje dovoljne količine sveže i čiste vode.

MAXI FLUSH, POTPUNA SMEŠA ZA ISHRANU PRIPLODNIH SVINJA - KRMAČA U PERIODU FLAŠING ISHRANE. Svinje hraniti prema priloženoj tabeli, uzobavezno obezbeđenje dovoljne količine sveže i čiste vode.

De Heus koncept ishrane svinja sa koncentrovanim predsmešama

Šema ishrane bazirana na ovom konceptu

De Heus koncept ishrane svinja sa vitaminsko mineralnim predsmešama

Šema ishrane bazirana na ovom konceptu