Kompanija De Heus pruža širok spektar proizvoda za ishranu goveda, bilo da se bavite uzgojem tovnih, mlečnih goveda ili da se bavite uzgojem teladi. Počevši od kompletne stočne hrane i dodataka ishrani, pa sve do koncentrata, premiksa pa čak i stočne hrane formulisane po Vašim potrebama.

Visoko kvalitetna hrana po pristojnoj ceni

Vaš uspeh je nama važan. Zato smo razvili jedinstven način da Vam pomognemo da dobijete najbolje od Vaših životinja. Sa našim "pristupom "na farmi" naši eksperti dolaze na Vašu farmu da snime postojeću situaciju, razgovaraju o novim idejama, daju savete za Vaše potrebe i rešenja u ishrani.

Vaša situacija je jedinstvena i naše iskustvo je pokazalo da zajednički rad obezbeđuje najbolje rezultate na Vašoj farmi. Analiza situacije na Vašoj farmi: Pravi se analiza situacije na Vašoj farmi, dostupnih kabastih hraniva i sirovina. De Heus specijalista sa Vama definiše vaše ciljeve i određuje tačne nutritivne vrednosti hraniva dostupnih na vašoj farmi. Formulacija vašeg obroka: Na osnovu vaših inputa, specijalista formuliše najoptimalniji obrok za situaciju na vašoj farmi. De Heus specijalista Vam savetuje najbolje rešenje u ishrani koje maksimalno uključuje vaša kabasta hraniva i sirovine.

Poseban program ishrane

Naši proizvodi za ishranu muznih krava, junadi, teladi, ovaca i koza su prilagođeni potrebama životinja. Pored proizvoda, De Heus daje i posebna uputstva za farmere kako da postignu visoku proizvodnju mleka ili telesni prirast. Kombinacija hrane, uputstava i stručnih saveta daju Vam vaš poseban program ishrane. Mi imamo samo jedan cilj: da dostignemo optimalni proizvodni rezultat za vas kao farmera.

Predvidiva visoko kvalitetna hrana

Naši proizvodi, od potpunih, dopunskih smeša, do premiksa su napravljeni od najboljih izabranih sirovina i proizvedeni su prema De Heus standardima kvaliteta.

Naše laboratorije i istraživači pomažu da kontinuirano poboljšavamo hranu. Kontrolišemo kvalitet hrane i obezbeđujemo da konstantno ima propisan nutritivni sastav. Bezbedna i predvidljiva hrana je važna!

Dobro balansirani obroci su apsolutno ključni za dobijanje zdravih goveda i dobre proizvodnje mleka i prirast junadi. Ovi ciljevi zavise od lokalnih uslova na farmi i Vašeg cilja kao farmera.

To je razlog zašto Vam De Heus nudi savet da u kombinaciji sa odgovarajućom hranom dostignete svoje ciljeve kao farmer.

  • Profesional; maksimalna proizvodnja mleka I optimalna podrška zdravlju krave
  • Forte; hrana sa dobrim odnosom cena/kvalitet
  • Prima; dobra hrana sa dobrom cenom
  • Kaliber; proizvodi za odličan odgoj priplodnih junica

Od teleta do junice sa kaliber programom

Start sa kaliberom povećava mlečnost krava.

Junice sa kaliberom

Kao farmer, Vi stalno radite na održavanju zdravlja i optimalne proizvodnje vaših mlečnih krava. Životinje sa visokom životnom proizvodnjom, o tome se radi. Istraživanja su pokazala da životinje sa dobro razvijenim skeletom, koje nisu debele imaju veću životnu proizvodnju. To su junice odgajane prema Kaliber programu.

Šta je kaliber?

Kaliber program ima za cilj proporcije tela životinja u smislu visine, težine i veličine. Da bi dobili junicu sa Kaliber programom, nisu važni samo prvih 6 meseci, već je ceo period porasta ključan u odgoju junice u visoko produktivnu kravu. Kaliber program pokriva prva 24 meseca života, prateći najoptimalniju strat­egiju ishrane, prilagođenu situaciji na Vašoj farmi. To je jedinstvena osnova De Heus Kaliber programa odgoja teladi.

Kako se to postiže?

U svakoj fazi života Vaša telad imaju različite nutritivne potrebe. Kaliber plan odgoja je optimalno prilagođen da ispuni potrebe Vaših junica u svakom periodu odgoja. Zbog toga Kaliber plan odgoja teladi definišu 4 faze:

Zašto kaliber plan odgoja?

Kaliber plan odgoja teladi radi! Dizajniran je tako da  se telad sa Kaliberom gaje na najekonomičniji način. Kombinacija Kaliber koncepta sa kvalitetnim kabastim hranivima i dodatkom minerala ima za rezultat zdraviju telad, niže troškove odgoja i optimalan povrat ulaganja.

Koristi od Kalibera:

  • Telad dobro rastu, sa manje zdravstvenih problema
  • Manji troškovi odgoja zbog ranijeg telenja, sa 24 umesto sa 26 meseci
  • Veća proizvodnja mleka tokom više laktacija (vidi grafik): do 1500kg više mleka, tokom 3 laktacije

Želite li da saznate više o našoj stočnoj hrani za goveda, interesuje vas sastav ili cena naših gotovih, dopunskih smeša ili premiksa? Slobodno se obratite nekom od naših savetnika.