U osnovnom đubrenju u redove uneti kompleksno đubrivo CHAMPION DIABLO 12-6-24+3Ca+2Mg+ME u količini od 250 kg/ha, kao i peletirani stajnjak FERTIPLUS 4-3-3 u količini od350 kg po hektaru.
Navedene količine fertigacionih đubriva date su po nedeljnim tretmanima. Ukoliko se zasad tretira više puta nedeljno, predviđenu količinu đubriva podeliti ravnomerno broju tretmana. Pre svake upotrebe proizvoda FITOFERT pH GREEN izvršiti kontrolu pH zemljišta, i na osnovu rezultata korigovati količinu ovog proizvoda.